Ombudsman Bosne i Hercegovine pruža usluge građanima u prostorijama Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo