Privreda

Privreda

 1. AGROPROMET, poljoprivredna proizvodnja
 2. BARTULOVIC podružnica 2, prerada drveta
 3. BET LIVE d.o.o., igre na sreću
 4. BIOENERGIJA, proizvodnja el. energije
 5. BISTRO KDF, ugostiteljska djelatnost
 6. BOŠKOVIĆ-CO, ugostiteljska djelatnost
 7. BRAJKO, pilana
 8. BRICK d.0.0., proizvodna djelatnost
 9. BUFFET HACIENDA, ugostiteljska djelatnost
 10. CAFE BAR SUMER, ugostiteljska djelatnost
 11. Caffe picerija „GRAHOVO”, uslužna djelatnost
 12. CL KLUB, ugostiteljska djelatnost
 13. ČEKO, trgovina
 14. DUMIŠPED posl.Strmica, uslužna djelatnost
 15. EKOTERRA d.o.o. eksploatacija treseta
 16. LD RISOVAC, lovačko društvo
 17. M&G, ugostiteljska djelatnost
 18. M.B.B, vađenje treseta
 19. MEDIH, poljoprivrednik
 20. MIP ENERGIJA, proizvodnja električne energije
 21. MM STEEL d.o.o., preduzeće
 22. GOSTIONA BALANS, ugostiteljska djelatnost
 23. PAVIC d.o.o., trgovina
 24. PEKARA KLAS, uslužna djelatnost
 25. PODGORA, uslužna djelatnost
 26. POLJANI, pilana
 27. PU ŽELJO, uslužna djelatnost
 28. RK KURBALIJA, preduzeće
 29. ROSIĆ, proizvodi od drveta
 30. SALVIJA d.o.o., preduzeće
 31. SB KAPITAL d.o.o., graževinska djelatnost
 32. SEPARACIJA PRŽINE, eksploatacija šljunka
 33. SPORT PLUS d.o.o, preduzeće
 34. SPORT PLUS d.o.o., preduzeće
 35. TIGAR, ugostiteljska djelatnost
 36. TIK VRDOLJAK, pilana
 37. TIOIL BILA VITEZ Auro Grahovio, trgovisnka djelatnost
 38. TRIVAN d.o.o., ugostiteljska djelatnost
 39. UNUCI..MSVS”, poljoprivredna djelatnost
 40. UDRUŽENJE GRAĐANKI, NVO
 41. UG Don Juraj Gospodnetič, NVO