Javni oglas za izbor članova Školskog odbora OŠ Grahovo

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Školskog odbora Osnovne škole,,Grahovo” u Bosanskom Grahovu, iz reda osnivača.

PREUZMI OGLAS